top of page

WORKSHOP 2, 9. NOVEMBER FOR SKOLENS INTERNE BRUGERE

TID: 

9. november 2016

kl. 15-18

STED:

Sønder Otting Skole, Buegade 11, aulaen

PRIMÆR MÅLGRUPPE: 

Brugergruppe for ny skole:

Elevråds-, lærer-, pædagog- og SB-repræsentanter, skoleledelsen samt byggeudvalg og andre relevante parter fra kommunen. 

SEKUNDÆR MÅLGRUPPE: 

Kommende forældre

Daginstitutioner med tæt samarbejde med skolen

Andre parter med tæt dagligt læringssamarbejde med skolen om børnene.

TEMA & DAGSORDEN

På workshop 1, fremtidsfestivalen, var der tydelige strømpile fra deltagerne for skolens pædagogiske retning. Den går vi dybere i og tager også fat på at drøfte mulige organiseringer af skolen i fremtiden - pædagogik og organisering før bygninger.

Vi tager desuden fat på at identificere "de store brikker" i det rumlige puslespil: Hvilke tanker er der om spisesituationen, om samspillet skole-SFO, hvad tænkes om bevægelse og idræt, hvad tænkes om grundstammen i læringsmiljøet osv.? Det skal vi bruge til at påbegynde en overordnet disponering.

Deltagerne får en hjemmeopgave med, hvor eleverne involveres på forskellig vis forud for workshop 3.

Dagsorden: 

1. Præsentation af deltagere 

2. Introduktion til projektet og forløbet v. Autens

3. Formål med dagens møde v. Autens

4. Pædagogik i den ny skole 

5. Scenarier for organisering

6. Større brikker i det rumlige puslespil: Dialog: 

    - "Hjemmeområder"

    - Spisesituationen

    - Idræt og bevægelse

    - Samspil med lokalsamfund

    - Andet

7. Hjemmeopgave til involvering af elever

8. Næste møde

9. Evt. 

OUTOUT: 

En overordnet bekræftelse af den retning, projektet tager pædagogisk, og indledende overvejelser om både organisering og bygningens forskellige større funktionselementer, så rådgiverholdet kan påbegynde arbejdet med disponering.

bottom of page