top of page

WORKSHOP 2, 9. NOVEMBER FOR EKSTERNE BRUGERE & SAMARBEJDSPARTNERE

TID: 

9. november 2016

kl. 18.30-20.30

STED:

Sønder Otting Skole, Buegade 11, aulaen

PRIMÆR MÅLGRUPPE: 

Idræts- og kulturaktører som brugere af skolens rum, Handicapråd, Ældreråd. Desuden byggeudvalg og skoleledelse.

SEKUNDÆR MÅLGRUPPE: 

Andre eksterne aktører, der ser sig selv som brugere af skolens faciliteter i fremtiden - fx naboer m.fl. 

TEMA & DAGSORDEN

Workshoppen har til formål at afdække tre hovedområder i samspillet mellem eksterne aktører og skolen, som er punkterne på mødets dagsorden:

1. Velkommen, præsentation af deltagere

2. Præsentation af projektet og formålet med mødet

 

3. Samarbejde om børnenes læring 

Skolen har et stærkt ønske om, at eleverne i høj grad arbejder med virkelige problemstillinger, muligheder og projekter. Et tæt gensidigt samarbejde med folk, foreninger, institutioner, kulturliv, virksomheder m.m. kan derfor komme til at spille en stor rolle i skolens fremtidige liv. Hvordan sår vi bedst frøene herfor? Har skolens fysiske rum betydning i at understøtte det?

 

4. Eksterne brugere af skolen

Hvilke eksterne brugere benytter skolens faciliteter og til hvad? Hvordan ser ønskerne ud?

 

5. Skolens rolle i lokalsamfundet 

Hvilken rolle kan skolen spille som samlingspunkt i lokalsamfundet?

 

6. Øvrige input fra deltagerkredsen

 

7. Næste skridt

OUTPUT: 

Relevante input fra eksterne aktører med interesse for projektet, som projektet bearbejder videre.

bottom of page