top of page

Fremtidsfestival den 12. oktober 2016 kl. 16-20.30 på Sønder Otting Skole 

- workshop om ny skole i Haderslev syd

Det var med stor fornøjelse, at Haderslev Kommune bød alle interesserede ind til en eftermiddag/aften i fremtidens skoles tegn. I Haderslev har vi besluttet at bygge ny skole i Haderslev Syd, der skal rumme fra 0.-6. klasse. Det vedkommer både børn og forældre på den kommende skole, det vedkommer lærere og pædagoger, det vedkommer skolens samarbejdspartnere og det vedkommer byen. Derfor inviterer vi bredt ind til vores opstartsworkshop, som skal lægge grunden til den vision, der bliver bærende for den ny skole. Vi vil trække en række eksempler ind på skoletænkning, der rækker ind i fremtiden, og vi vil på den baggrund lytte til jeres diskussioner og identificere det, der især betyder noget for os i Haderslev.

Inputtet fra workshoppen vil bagefter blive bearbejdet af brugergrupper på og omkring skolen for at danne grundlag for en arkitektkonkurrence om vores ny skole. Disse workshops finder sted den 9.11. kl. 15-18 (brugergrupper internt på skolen) og 18.30-20 (Handicapråd og Ældreråd. Evt også andre inviterede) og 24.11. kl. 15-18.30 (brugergrupper internt på skolen). Den 15.12. kl. 16-18 er vi klar til at præsentere rammerne for arkitektkonkurrencen.

Venlig hilsen
Børn & Familie, Haderslev Kommune 

AFTENENS PROGRAM

Klip fra YouTube, som rummer lidt af aftenens temaer

TRAILER

Most Likely To Succeed

STONEFIELDS SCHOOL, NZ

A glimpse of learning at Stonefields'

Program

Opsamling

Program ->

HØSTERKØB SKOLE & AUTENS

Inkluderende læringsmiljøer

Aftenens oplæg: Klik på et oplæg for at se oplægsholderens slides

Opsamling 

NEW ZEALAND & LÆRINGSHUBS

Lene Jensby Lange fra Autens sluttede aftenen med at tale om vigtigheden af fokus på pædagogisk vision og organisering, når man bygger ny skole. Et typisk rumligt svar på skolens pædagogik har været klasserummet, mens vi nu med personaliseret læring og autentiske læreprocesser muligvis bevæger os i nye retninger. Her giver New Zealand interessante eksempler på andre læringsrum, nemlig læringshubs, hvor op til 75 elever og tre lærere er i samme område. Lene viste video fra Stonefields Skole i New Zealand og sluttede af med et Skype-interview med Chris Bradbeer, der er viceleder på skolen.

ET INTERAKTIVT KIG IND I STONEFIELDS SKOLE,

NEW ZEALAND

bottom of page