top of page

WORKSHOP 3, 24. NOVEMBER FOR SKOLENS INTERNE BRUGERE

TID: 

24. november 2016

kl. 15-18

STED:

Følger

PRIMÆR MÅLGRUPPE: 

Brugergruppe for ny skole:

Elevråds-, lærer-, pædagog- og SB-repræsentanter, skoleledelsen samt byggeudvalg og andre relevante parter fra kommunen. 

SEKUNDÆR MÅLGRUPPE: 

Kommende forældre

Daginstitutioner med tæt samarbejde med skolen

Andre parter med tæt dagligt læringssamarbejde med skolen om børnene.

TEMA & DAGSORDEN:

Med afsæt i workshop 1 og 2, input fra studieturene og tilbagemelding fra eleverne (jf. hjemmeopgave fra workshop 2), laver vi sammen den overordnede disponering af den kommende skoles areal: Hvilke væsentlige bygningsmæssige brikker indgår i årgangsområder og fagområder, hvordan ligger de i forhold til hinanden, og hvilke krav, ønsker og pædagogiske benspænd stiller vi op til arkitekterne, der skal udvikle de fysiske løsninger?

Dagsorden:

1. Formål med dagens møde

2. Tilbagemelding på drøftelser fra sidste workshop vedr. pædagogik, organisering og andre input.

3. Tilbagemelding fra eleverne (hjemmeopgave)

4. "Læringsområder" og fagområder

Vi deler os i to grupper og arbejder i dybden med funktionsbehov, input, ønsker og diskussioner i hhv. læringsområder og fagområder

5. Plenumfremlæggelse

6. Tak for i dag 

Se materiale fra workshoppen her på siden!

OUTOUT: 

Grovskitsen til disponering af skolen samt krav og ønsker, så rådgiverholdet kan lave udkast til udbudsmaterialet for projektkonkurrence. 

IMG_1586
IMG_0165
IMG_0163
IMG_0358
IMG_0357
IMG_0356
IMG_0172
IMG_0159
IMG_0167
IMG_0364
IMG_0365
IMG_0362
IMG_0360
IMG_0361
IMG_0359
IMG_0363
IMG_0372
IMG_0366
IMG_0371
IMG_0378
IMG_0380
IMG_0373
IMG_0368
IMG_0367
IMG_0374
IMG_0381
IMG_0375
IMG_0376
IMG_0370
IMG_0369
IMG_0382
iPhone Image 549514
iPhone Image 549504
iPhone Image 54950C
iPhone Image 54949D
iPhone Image 54948E
iPhone Image 5494F4
iPhone Image 5494FB
iPhone Image 5494EA
iPhone Image 5494E2
iPhone Image 5494D8
iPhone Image 5494CE
iPhone Image 5494BA
iPhone Image 5494C3
iPhone Image 5494A7
iPhone Image 5494B1
IMG_0856
IMG_0860
IMG_0854
IMG_0853
IMG_0851
IMG_0852
IMG_0849
IMG_0850
IMG_0848
IMG_0847
IMG_0400
IMG_0846
IMG_0399
IMG_0398
IMG_0397
IMG_0396
IMG_0394
IMG_0393
IMG_0392
IMG_0391
IMG_0390
IMG_0389
IMG_0387
IMG_0386
IMG_0385
IMG_0384
IMG_0382
IMG_0383
IMG_0381
IMG_0379
bottom of page