top of page

OPSAMLING WORKSHOP 3, 24. NOVEMBER FOR SKOLENS INTERNE BRUGERE

Rådgiverne præsenterede en række væsentlige milepæle til videre bearbejdning og som afsæt for workshoppens arbejde:

- oplæg til principper for læringsmiljøet på den ny skole, se højre spalte.

- oplæg til diagram for byggeriet, se her

 

Herefter delte deltagerne sig i to grupper, hvor den ene fokuserede på årgangsklynger og den anden på fagområder. Arbejdet resulterede i følgende ny diagrammer for skolen - generelt og for årgangsklynger. 

Her blev anbefalet følgende vigtige beslutninger: 

- Fuldt integreret SFO

- Relaterede faglokaler tænkes sammen som større fagområder, hvor en hel årgang kan arbejde fleksibelt samtidig.

- Personalet ønskede ikke teamrum i årgangsklyngerne, da det tværgående møde mellem de voksne ønskes fastholdt.

"Dukkehus Design Lab": Årgangsklynger 

Lærere og pædagoger blev inviteret til workshoppen Dukkehus Design Lab (c), som Autens har udviklet. Formålet er, at man kan arbejde i en reel model i skala 1:20 med et væld af forskellige indretningselementer, så man let kan kommunikere om nye læringsmiljøer. 

Gruppen blev delt i fire mindre grupper - to for børneuniverset og to for junioruniverset. Her byggede de en årgangsklynge ud fra de principper, der er kommet frem gennem processen (se højre spalte) - med hjælp fra figuren nedenfor, en masse inspirationsbilleder . 

Klik her og se de ny diagrammer for skolen, fagområderne og årgangsklyngerne

Børneunivers med fuldt integerert SFO - to eksempler på en årgangsklynge:

Gruppe 1

IMG_4404
IMG_4430
IMG_4424
IMG_4421
IMG_4425
IMG_4415
IMG_4418
IMG_4414
IMG_4407
IMG_4408
IMG_4403
IMG_4287

Gruppe 2

IMG_4325
IMG_4334
IMG_4328
IMG_4330
IMG_4327
IMG_4323
IMG_4321
IMG_4271
IMG_4287
IMG_4274

Juniorunivers - to eksempler på en årgangsklynge:

Gruppe 3

IMG_4345
IMG_4349
IMG_4343
IMG_4337
IMG_4338
IMG_4342
IMG_4398
IMG_4399
IMG_4360
IMG_4356
IMG_4354
IMG_4364

Gruppe 4

Et par spændende nye skolebygninger at lade sig inspirere af:

Pegasus Bay School, NZ

Stonefields School, NZ

Høsterkøb Skoles årgangsmiljøer

VUC Haderslev - se især "græskarene"

Ørestad Gymnasium - se især rotunderne med sækkepude-øer på toppen. 

Smart School, Irkutsk - projektforslag Cebra: Se især den luftige arkitektur.

Hellerup Skole - et kig ind i læringsmiljøet for 0.-3. klasse og SFO.

bottom of page