top of page

OPSAMLING WORKSHOP 2, 9. NOVEMBER FOR SKOLENS INTERNE BRUGERE

Her er opsamlingen fra workshoppen den 9. november - både i grafisk form på denne side og i en pdf, som er vedlagt lige her. 

CREATIVITY

Hvad er formålet med skole?

Hvad ønsker vi, at vores børne- og juniorunivers bibringer det enkelte barn?

Hvad har de brug for til fremtidens liv som barn, ung og voksen?

ØNSKERNE TIL ORGANISERING PEGER OVERVEJENDE I DENNE RETNING

- hvor de vigtigste og hyppigst anvendte læringsfælleskaber er i midten og mere sekundere læringsfællesskaber, som man bevæger sig længere ud i de "runde blade". Når det kommer til, hvorvidt "klassen" fastholdes, er der mange forskellige forestillinger og modsatrettede svar. Begrundelserne - uanset om det er klasse, mindre kontakthold eller en flydende organisering indenfor årgange - er dog helt tydeligt for at understøtte trivsel og tilhørsforhold, hvilket kan opnås på en vifte af måder. 

Forskellige

forestillinger

GENERELLE OG MERE KONKRETE ØNSKER TIL RUM - INDE SOM UDE

 • Understøtte at børn lærer på mange forskellige måder

 • Tænk det som arbejdspladser for eleverne

 • Inde-ude-sammenhæng

 • Alene - få - gruppe - mange

 • Alle steder er læringssteder. Ingen passive arealer.

 • Sanser

 • Peer to peer

 • Plads til fordybelse

 • Rum for små, mellem og store samlinger

 • Hjemlige områder

 • Struktur i kaos, kaos i struktur

 • Plads til ro - og plads til larm, der ikke forstyrres af behov for ro

 • Fleksible lokaler i varierende størrelse, minimum til 15 personer.

 • Forskellige zoner, fx projekt, fordybelse, formidling

 • Formidlingstæppe inde og ude

 • Spiserum/kantine (ikke madpakke i klasse?)

 • Samlingsområde for alle på skolen

 • Mulighed for pop-up værksteder til fx projektforløb

 • LOMA-skole?

 • Produktionskøkken?

 • Udekøkken

 • Bål

 • Udehaver

 • Køkkenhave

 • Kunne "blive mudret"

 • Kunne "blive væk"

bottom of page