top of page

WORKSHOP 4, 15. december 2016 kl. 16-18

TID: 

15. december 2016

kl. 16-18

STED:

Søndre Otting Skole, Buegade

PRIMÆR MÅLGRUPPE: 

Alle med tæt tilknytning til skolens virke.

SEKUNDÆR MÅLGRUPPE: 

Andre med nogen tilknytning til skolens virke eller sekundære brugere af skolens rum.

TEMA:

På dette møde præsenterer bygherrerådgiverne oplæg til den forestående projektkonkurrence:  

- Pædagogisk vision og bærende læringstænkning for byggeriet

- Organisering i form af funktionsdiagrammer

Oplægget drøftes og de sidste brugerinput før projektkonkurrencen indhentes med fokus på udearealer og input til oplægget.

OUTOUT: 

På basis af dette møde kan rådgivergruppen færdiggøre visions- og funktionsbeskrivelserne for de brugerrettede dele af det konkurrenceprogram, der sendes i udbud.

Vinderprojekt fra projektkonkurrence fra Rubow Arkitekter, projekt Skolen i Bymidten, Helsingør

bottom of page