Fra lærer Charlotte Relsted: 

Stort behov for at værne om børns leg og kreativitet. Legen må ofte lade pladsen for tests, vurderinger og ensretning.

Jeg kunne ønske, at man i forhold til byggeriet er nysgerrig i forhold til, hvordan man på en enkel og fleksibel måde kan skabe rum for børnenes naturlige lyst til at kaste sig ud i forskellige lege